NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

SÒ HUYẾT NƯỚNG
HÀO  NƯỚNG PHÔ MAI
ỐC BƯƠU UM CHUỐI XANH
SÒ HUYẾT XÀO TÍA BÔ
SÒ HUYẾT RANG ME
SÒ HUYẾT CHÁY TỎI
SÒ HUYẾT RANG MUỐI
NGHÊU UM SỮA
NGHÊU HẤP THÁI

SÒ HUYẾT NƯỚNG

129.000₫

HÀO NƯỚNG PHÔ MAI

29.000₫

ỐC BƯƠU UM CHUỐI XANH

149.000₫

SÒ HUYẾT XÀO TÍA BÔ

129.000₫

SÒ HUYẾT RANG ME

129.000₫

SÒ HUYẾT CHÁY TỎI

129.000₫

SÒ HUYẾT RANG MUỐI

129.000₫

NGHÊU UM SỮA

109.000₫

NGHÊU HẤP THÁI

109.000₫

  • 1
028 3960 3636