NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

DÊ XÀO SA TẾ, NGŨ VỊ
DÊ HẤP GỪNG
DÊ HẤP TÍA TÔ
DÊ HẤP SẢ

169.000₫

DÊ HẤP SẢ

DÊ XÀO LĂN

159.000₫

DÊ XÀO LĂN

DÊ NẤU CÀ RI

DÊ XÀO SA TẾ, NGŨ VỊ

169.000₫

DÊ HẤP GỪNG

169.000₫

DÊ HẤP TÍA TÔ

169.000₫

DÊ HẤP SẢ

169.000₫

DÊ XÀO LĂN

159.000₫

DÊ NẤU CÀ RI

159.000₫

  • 1
028 3960 3636