SÚP TUYẾT NHĨ CUA

GỎI KHĂN LONG BÒ
XÔI PHỒNG - NEM NƯỚNG
SÚP TAM TƠ

30.000₫

SÚP TAM TƠ

SÚP CUA

30.000₫

SÚP CUA

SÚP BẮP CUA
SÚP HẢI SẢN
GỎI SÒ HUYẾT THÁI
GỎI XOÀI KHÔ SẶC
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
GỎI BÒ THÁI
GỎI CÀNG CUA CÁ MÒI
GỎI TÔM  MỰC THÁI LAN
SALAD DẦU GIẤM  BÒ
CẢI MẦM BÒ TRỨNG
GỎI SÒ HUYẾT THÁI
SÀ LÁCH CÁ NGỪ TRỨNG
GỎI SALAD SON BÒ TRỨNG

GỎI KHĂN LONG BÒ

119.000₫

XÔI PHỒNG - NEM NƯỚNG

XÔI CHIÊN PHỒNG (NHỎ) 75.000đ/phần XÔI CHIÊN PHỒNG (LỚN) ...

Liên hệ

SÚP TAM TƠ

30.000₫

SÚP CUA

30.000₫

SÚP BẮP CUA

30.000₫

SÚP HẢI SẢN

32.000₫

GỎI SÒ HUYẾT THÁI

125.000₫

GỎI XOÀI KHÔ SẶC

109.000₫

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

109.000₫

GỎI BÒ THÁI

125.000₫

GỎI CÀNG CUA CÁ MÒI

89.000₫

GỎI TÔM MỰC THÁI LAN

119.000₫

SALAD DẦU GIẤM BÒ

119.000₫

CẢI MẦM BÒ TRỨNG

129.000₫

GỎI SÒ HUYẾT THÁI

139.000₫

SÀ LÁCH CÁ NGỪ TRỨNG

112.000₫

GỎI SALAD SON BÒ TRỨNG

129.000₫

028 3960 3636