Món mới

LẨU GÀ TA

339.000₫

LẨU GÀ TA

CUA SỐT CAY SINGAPORE
GỎI BÒ CÀ THÁI
NHỦ DÊ ÁP CHẢO
ỐC BƯƠU HẤP MẺ
BÒ BAY HẢI DƯƠNG
GỎI DÊ LÁ CHANH
THÚ LINH HOA TIÊU
CƠM LAM GÀ TA SA LỬA
HEO TỘC 5 MÓN
MẸT ĐỒNG QUÊ
GỎI DÊ BÓP THẤU

LẨU GÀ TA

339.000₫

CUA SỐT CAY SINGAPORE

Liên hệ

GỎI BÒ CÀ THÁI

119.000₫

NHỦ DÊ ÁP CHẢO

119.000₫

ỐC BƯƠU HẤP MẺ

119.000₫

BÒ BAY HẢI DƯƠNG

179.000₫

GỎI DÊ LÁ CHANH

169.000₫

THÚ LINH HOA TIÊU

115.000₫

CƠM LAM GÀ TA SA LỬA

349.000₫

HEO TỘC 5 MÓN

199.000₫

MẸT ĐỒNG QUÊ

175.000₫

GỎI DÊ BÓP THẤU

69.000₫

028 3960 3636