NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

DÊ XÁO MĂNG

179.000₫

DÊ XÁO MĂNG

LẨU NẤM  HẢI SẢN
LẨU THÁI LAN
LẨU HẢI SẢN
LẨU TƯƠI THẬP CẨM
LẨU THẬP CẨM
LẨU TÔM CHUA CAY
LẨU ĐUÔI BÒ SA TẾ
LẨU CÁ LÓC

169.000₫

LẨU CÁ LÓC

LƯƠN HẤP MẺ
LẨU CÁ KÈO LÁ VANG
LẨU ẾCH NẤU LÁ VANG
LẨU XÍ QUÁCH

DÊ XÁO MĂNG

179.000₫

LẨU NẤM HẢI SẢN

179.000₫

LẨU THÁI LAN

169.000₫

LẨU HẢI SẢN

169.000₫

LẨU TƯƠI THẬP CẨM

169.000₫

LẨU THẬP CẨM

199.000₫

LẨU TÔM CHUA CAY

169.000₫

LẨU ĐUÔI BÒ SA TẾ

179.000₫

LẨU CÁ LÓC

169.000₫

LƯƠN HẤP MẺ

129.000₫

LẨU CÁ KÈO LÁ VANG

169.000₫

LẨU ẾCH NẤU LÁ VANG

169.000₫

LẨU XÍ QUÁCH

159.000₫

  • 1
028 3960 3636