Ẩm thực Vọng Các

Thực đơn tiệc hấp dẫn chỉ từ 1.470.000đ

THỰC ĐƠN 01

1.560.000₫

THỰC ĐƠN 01

THỰC ĐƠN 02

1.470.000₫

THỰC ĐƠN 02

THỰC ĐƠN 03

1.510.000₫

THỰC ĐƠN 03

THỰC ĐƠN 04

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 04

THỰC ĐƠN 05

1.760.000₫

THỰC ĐƠN 05

THỰC ĐƠN 06

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 06

THỰC ĐƠN 07

1.670.000₫

THỰC ĐƠN 07

THỰC ĐƠN 08

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 08

THỰC ĐƠN 09

1.870.000₫

THỰC ĐƠN 09

THỰC ĐƠN 10

1.920.000₫

THỰC ĐƠN 10

THỰC ĐƠN 11

1.910.000₫

THỰC ĐƠN 11

THỰC ĐƠN 12

1.710.000₫

THỰC ĐƠN 12

THỰC ĐƠN 13

2.410.000₫

THỰC ĐƠN 13

THỰC ĐƠN 14

2.160.000₫

THỰC ĐƠN 14

THỰC ĐƠN 15

2.450.000₫

THỰC ĐƠN 15

THỰC ĐƠN 16

2.210.000₫

THỰC ĐƠN 16

THỰC ĐƠN 17

2.260.000₫

THỰC ĐƠN 17

THỰC ĐƠN 18

2.260.000₫

THỰC ĐƠN 18

THỰC ĐƠN 19

2.610.000₫

THỰC ĐƠN 19

THỰC ĐƠN 20

2.210.000₫

THỰC ĐƠN 20

Món đặc biệt

Món mới

Thương hiệu nổi bật

028 3960 3636