NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

ẾCH CHIÊN NƯỚC MẮM
ẾCH CHIÊN BƠ
ẾCH CHIÊN GIÒN ĐỂ DA
ẾCH NƯỚNG MỌI
ẾCH XÀO SẢ ỚT
ẾCH XÀO LÁ GIANG
ẾCH NƯỚNG NGŨ VỊ
ẾCH NƯỚNG SA TẾ
ẾCH SẢ ỚT
ẾCH SAPO

115.000₫

ẾCH SAPO

ẾCH CHIÊN RƠM
ẾCH XÀO MƯỚP HƯƠNG
ẾCH XÀO LĂN
ẾCH CÀ RI

135.000₫

ẾCH CÀ RI

ẾCH CHIÊN NƯỚC MẮM

115.000₫

ẾCH CHIÊN BƠ

115.000₫

ẾCH CHIÊN GIÒN ĐỂ DA

115.000₫

ẾCH NƯỚNG MỌI

115.000₫

ẾCH XÀO SẢ ỚT

115.000₫

ẾCH XÀO LÁ GIANG

115.000₫

ẾCH NƯỚNG NGŨ VỊ

115.000₫

ẾCH NƯỚNG SA TẾ

115.000₫

ẾCH SẢ ỚT

115.000₫

ẾCH SAPO

115.000₫

ẾCH CHIÊN RƠM

115.000₫

ẾCH XÀO MƯỚP HƯƠNG

115.000₫

ẾCH XÀO LĂN

115.000₫

ẾCH CÀ RI

135.000₫

  • 1
028 3960 3636