N

CƠM CHIÊN TỎI
CƠM XÁ XÍU

109.000₫

CƠM XÁ XÍU

CƠM HOÀNG GIA
CƠM HẢI SẢN
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
CƠM TAY CẦM CÁ MẶN
SÒ HUYẾT LACOSTE
CƠM NGHÊU TAY CẦM
CƠM CHIÊN HẢI SẢN
CƠM CHIÊN HẢI DƯƠNG
CƠM CHIÊN TRỨNG

CƠM CHIÊN TỎI

79.000₫

CƠM XÁ XÍU

109.000₫

CƠM HOÀNG GIA

115.000₫

CƠM HẢI SẢN

115.000₫

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

109.000₫

CƠM TAY CẦM CÁ MẶN

115.000₫

SÒ HUYẾT LACOSTE

129.000₫

CƠM NGHÊU TAY CẦM

105.000₫

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

115.000₫

CƠM CHIÊN HẢI DƯƠNG

109.000₫

CƠM CHIÊN TRỨNG

89.000₫

  • 1
028 3960 3636