Món đặc biệt

GÀ TA XỐC MUỐI HỘT
GIÒ HEO HẢI DƯƠNG
GÀ TA BA MÓN

369.000₫

GÀ TA BA MÓN

CÁ LÓC HẤP BẦU
TÔM SÚ Ủ MUỐI
GÀ TRE HẤP MẮM NHĨ
ĐUÔI BÒ TIỀM BÍ
CUA RANG MUỐI NƯỚC
GÀ TA XỐI MỠ
THỐ PÍN TIỀM
TÔM MỰC TAY CẦM THÁI

GÀ TA XỐC MUỐI HỘT

319.000₫

GIÒ HEO HẢI DƯƠNG

145.000₫

GÀ TA BA MÓN

369.000₫

CÁ LÓC HẤP BẦU

139.000₫

TÔM SÚ Ủ MUỐI

Liên hệ

GÀ TRE HẤP MẮM NHĨ

180.000₫

ĐUÔI BÒ TIỀM BÍ

179.000₫

CUA RANG MUỐI NƯỚC

Liên hệ

GÀ TA XỐI MỠ

319.000₫

THỐ PÍN TIỀM

199.000₫

TÔM MỰC TAY CẦM THÁI

129.000₫

  • 1
028 3960 3636