NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

THỎ NƯỚNG MUỐI ỚT
THỎ NƯỚNG GIẢ CẦY
THỎ NƯỚNG NGŨ VỊ
THỎ RÔ TI

119.000₫

THỎ RÔ TI

THỎ CÀRI NỊ
THỎ XÀO SATẾ
THỎ XÀO LĂN

THỎ NƯỚNG MUỐI ỚT

119.000₫

THỎ NƯỚNG GIẢ CẦY

119.000₫

THỎ NƯỚNG NGŨ VỊ

119.000₫

THỎ RÔ TI

119.000₫

THỎ CÀRI NỊ

119.000₫

THỎ XÀO SATẾ

119.000₫

THỎ XÀO LĂN

119.000₫

  • 1
028 3960 3636