Gỏi

GỎI SÒ HUYẾT THÁI
GỎI XOÀI KHÔ SẶC
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
GỎI BÒ THÁI
GỎI CÀNG CUA CÁ MÒI
GỎI TÔM  MỰC THÁI LAN
SALAD DẦU GIẤM  BÒ
CẢI MẦM BÒ TRỨNG
GỎI SÒ HUYẾT THÁI
SÀ LÁCH CÁ NGỪ TRỨNG
GỎI SALAD SON BÒ TRỨNG
GỎI KHỔ QUA TÔM THỊT
GỎI BÒ BÓP THẤU
GỎI XOÀI TÔM KHÔ

GỎI SÒ HUYẾT THÁI

125.000₫

GỎI XOÀI KHÔ SẶC

109.000₫

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

109.000₫

GỎI BÒ THÁI

125.000₫

GỎI CÀNG CUA CÁ MÒI

89.000₫

GỎI TÔM MỰC THÁI LAN

119.000₫

SALAD DẦU GIẤM BÒ

119.000₫

CẢI MẦM BÒ TRỨNG

129.000₫

GỎI SÒ HUYẾT THÁI

139.000₫

SÀ LÁCH CÁ NGỪ TRỨNG

112.000₫

GỎI SALAD SON BÒ TRỨNG

129.000₫

GỎI KHỔ QUA TÔM THỊT

109.000₫

GỎI BÒ BÓP THẤU

119.000₫

GỎI XOÀI TÔM KHÔ

105.000₫

028 3960 3636