NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

BÒ ÚC NHÚNG RIÊU CUA
ĐUÔI BÒ TIỀM BÍ
BÒ KIM CÔ

125.000₫

BÒ KIM CÔ

BÒ XÀO TÍA TO
BÒ SA TRÀ

125.000₫

BÒ SA TRÀ

BÒ XÀO X.O

125.000₫

BÒ XÀO X.O

BÒ XÀO NGŨ SẮC
BÒ NHÚNG DẤM
BÒ LÚC LẮC ( khoai )
BÒ NƯỚNG PHÔ MAI
BÒ NƯỚNG SẢ ỚT
BÒ XÀO CỦ HÀNH
BÒ TÁI CHANH

125.000₫

BÒ TÁI CHANH

BÒ BÓP THẤU
BÒ NƯỚNG MẮM NHĨ
BÒ XÀO THÁI

125.000₫

BÒ XÀO THÁI

BÒ NƯỚNG THÁI
BÒ NẤU ỐNG TRE

BÒ ÚC NHÚNG RIÊU CUA

179.000₫

ĐUÔI BÒ TIỀM BÍ

179.000₫

BÒ KIM CÔ

125.000₫

BÒ XÀO TÍA TO

125.000₫

BÒ SA TRÀ

125.000₫

BÒ XÀO X.O

125.000₫

BÒ XÀO NGŨ SẮC

125.000₫

BÒ NHÚNG DẤM

155.000₫

BÒ LÚC LẮC ( khoai )

125.000₫

BÒ NƯỚNG PHÔ MAI

129.000₫

BÒ NƯỚNG SẢ ỚT

125.000₫

BÒ XÀO CỦ HÀNH

125.000₫

BÒ TÁI CHANH

125.000₫

BÒ BÓP THẤU

125.000₫

BÒ NƯỚNG MẮM NHĨ

125.000₫

BÒ XÀO THÁI

125.000₫

BÒ NƯỚNG THÁI

125.000₫

BÒ NẤU ỐNG TRE

125.000₫

028 3960 3636