Cá lóc

CÁ LÓC CHIÊN XÙ
CÁ LÓC MUỐI TUYẾT
CÁ LÓC 2 MÓN
CÁ LÓC HẤP HÀNH
CÁ LÓC NẤU CHÁO
CÁ LÓC NẤU THÁI
CÁ LÓC KHO TỘ

CÁ LÓC CHIÊN XÙ

135.000₫

CÁ LÓC MUỐI TUYẾT

139.000₫

CÁ LÓC 2 MÓN

169.000₫

CÁ LÓC HẤP HÀNH

135.000₫

CÁ LÓC NẤU CHÁO

169.000₫

CÁ LÓC NẤU THÁI

169.000₫

CÁ LÓC KHO TỘ

139.000₫

  • 1
028 3960 3636