NHÀ HÀNG VỌNG CÁC

BÚN XÀO SINGAPORE
HỦ TIẾU ÁP CHẢO BÒ
MÌ XÀO GIÒN

119.000₫

MÌ XÀO GIÒN

MÌ XÀO MỰC

119.000₫

MÌ XÀO MỰC

MÌ XÀO MỀM

109.000₫

MÌ XÀO MỀM

MÌ XÀO HẢI SẢN
MÌ XÀO BÒ

119.000₫

MÌ XÀO BÒ

MÌ GÓI XÀO THẬP CẨM
MÌ GÓI XÀO BÒ
MÌ GÓI XÀO SINGAPOR
MÌ GÓI XÀO RAU
LƯƠN XÀO LĂN
MIẾN XÀO TÔM CUA
BÚN XÀO TRIỀU CHÂU
BÚN XÀO SINGAPORE
MÌ GÓI XÀO TRỨNG

BÚN XÀO SINGAPORE

109.000₫

HỦ TIẾU ÁP CHẢO BÒ

125.000₫

MÌ XÀO GIÒN

119.000₫

MÌ XÀO MỰC

119.000₫

MÌ XÀO MỀM

109.000₫

MÌ XÀO HẢI SẢN

119.000₫

MÌ XÀO BÒ

119.000₫

MÌ GÓI XÀO THẬP CẨM

109.000₫

MÌ GÓI XÀO BÒ

119.000₫

MÌ GÓI XÀO SINGAPOR

109.000₫

MÌ GÓI XÀO RAU

79.000₫

LƯƠN XÀO LĂN

129.000₫

MIẾN XÀO TÔM CUA

125.000₫

BÚN XÀO TRIỀU CHÂU

109.000₫

BÚN XÀO SINGAPORE

109.000₫

MÌ GÓI XÀO TRỨNG

79.000₫

  • 1
028 3960 3636