Tất cả sản phẩm

THỰC ĐƠN 32

2.500.000₫

THỰC ĐƠN 32

THỰC ĐƠN 31

2.950.000₫

THỰC ĐƠN 31

THỰC ĐƠN 30

2.310.000₫

THỰC ĐƠN 30

THỰC ĐƠN 29

2.830.000₫

THỰC ĐƠN 29

THỰC ĐƠN 28

2.530.000₫

THỰC ĐƠN 28

THỰC ĐƠN 27

2.400.000₫

THỰC ĐƠN 27

THỰC ĐƠN 26

2.210.000₫

THỰC ĐƠN 26

LẨU GÀ TA

339.000₫

LẨU GÀ TA

CUA SỐT CAY SINGAPORE
GỎI BÒ CÀ THÁI
NHỦ DÊ ÁP CHẢO
THỰC ĐƠN 28

2.530.000₫

THỰC ĐƠN 28

THỰC ĐƠN 27

2.400.000₫

THỰC ĐƠN 27

THỰC ĐƠN 32

1.GỎI KHOAI MÔN HẢI SẢN 2.TÔM CÀNG NƯỚNG MUỐI ỚT 3. BÒ NÉ + BÍ NỤ 4.BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG ...

2.500.000₫

THỰC ĐƠN 31

1.GỎI GÀ HOA CHUỐI 2.HEO SỮA QUAY + BÁNH BAO 3.CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG 4.TÔM CÀNG HẤP BIA ...

2.950.000₫

THỰC ĐƠN 30

1.BA MÓN KHAI VỊ (CHẢ GIÒ , BÒ LẮC, NEM NƯỚNG) 2.GÀ TRE HẤP MẮM NHĨ 3.CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG ...

2.310.000₫

THỰC ĐƠN 29

1.BỐN MÓN KHAI VỊ (BÒ LẮC, GIÒ HEO BA CHI, MỰC CHIÊN GIÒN, SƯỜN KINH ĐÔ) 2.HEO SỮA QUAY + BÁNH BAO 3.TÔM CÀNG XANH HẤP...

2.830.000₫

THỰC ĐƠN 28

1.BỐN MÓN KHAI VỊ (bò lúc lắc, chả giò cầu tre, nem nướng, mực chiên giòn) 2.CÁ CHIM TRẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT 3.GÀ BÓ XÔI ...

2.530.000₫

THỰC ĐƠN 27

1.GỎI DÊ LÁ CHANH 2.CUA RANG ME 3.TÔM SÚ HẤP DỪA 4.ĐUÔI BÒ NẤU TIÊU + BÁNH MÌ ...

2.400.000₫

THỰC ĐƠN 26

1. GỎI KHOAI MÔN HẢI SẢN 2.TÔM CÀNG XANH NƯỚNG MUỐI ỚT 3.CÁ CHIM TRẮNG UM CẢI CHUA 4.BÒ NẤU TIÊU + BÁNH MÌ ...

2.210.000₫

LẨU GÀ TA

339.000₫

CUA SỐT CAY SINGAPORE

Liên hệ

GỎI BÒ CÀ THÁI

119.000₫

NHỦ DÊ ÁP CHẢO

119.000₫

THỰC ĐƠN 28

THỰC ĐƠN TIỆC 28 : 2,530.000Đ/BÀN/10NGƯỜI ( BAO GỒM 5 MÓN ) 1.BỐN MÓN...

2.530.000₫

THỰC ĐƠN 27

THỰC ĐƠN TIỆC 27 : 2.400.000Đ/BÀN/10NGƯỜI ( BAO GỒM 05 MÓN ) ...

2.400.000₫

028 3960 3636